Login:  Hasło:      

 
 
           
 

Regulamin Podlaskiej Ligi Żeglarskiej w sezonie 2019

 

Podlaska Liga Żeglarska jest cyklem regat sportowo rekreacyjnych. W regatach mogą brać udział wszyscy chętni bez ograniczeń wiekowych. Rywalizujemy na jachtach OMEGA zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017-2020

1. W sezonie 2019 planuje się rozegranie 9 regat  Podlaskiej Ligi Żeglarskiej.

2. W trakcie cyklu Podlaskiej Ligi Żeglarskiej prowadzona będzie klasyfikacja  sterników .

3. W zależności od ilości imprez, które odbędą się w trakcie cyklu, przewidywane jest odrzucenie przez załogi 2 najgorszych punktacji jeśli odbędzie się 8 imprez ligowych, lub 3 najgorszych punktacji w przypadku 9 lub więcej imprez.

Przy obliczaniu rankingu stosowana będzie następująca punktacja:

- zajęte miejsce w regatach = ilości otrzymanych punktów;

- brak startu w regatach traktowany jest jako DNF

- finał rozgrywany jest w kategorii medal race / miejsce w finale x 2/;

- finał nie podlega „odrzutce”; sternicy którzy nie wezmą udziału w finale sklasyfikowani zostaną jako DNF x 2 w regatach finałowych i punkty te są doliczane do rankingu.

- w przypadku remisu obowiązują zasady jak w załączniku A punkt A8.1 i A8.2 PRŻ 2017-2020.

4. Pierwsze ważenie jachtów odbędzie się na pierwszych regatach ligowych. Jachty mogą być ważone wielokrotnie. Obowiązują przepisy paragrafu 11 (z wyjatkiem wpisu do certyfikatu łodzi ) Przepisów technicznych dla floty standard 2017-2020 zamieszczone na stronie http://klasaomega.pl/wp-content/uploads/2017/05/ Przepisy-techniczne-dla-floty-Standard-2017-2020.pdf.

Masa łodzi.

11.1 Masa łodzi w stanie suchym, gotowej do regat, nie może być mniejsza niż 280kg.

11.2 W przypadku niedowagi wolno zastosować korektory o masie nie większej niż 30kg. Korektory muszą być trwale zamocowane w kadłubie (i wpisane w certyfikacie łodzi.)

11.3 Zabrania się stosowania korektorów w postaci płynnej.

11.4 Do masy łodzi nie wlicza się kamizelek asekuracyjnych

5. Załogi ( 3 osoby) do 18-go roku życia zwolnione są z opłat za start. Załogi niepełnoletnie (2 lub 3 osoby) w załodze powinny mieć bezwzględnie dorosłego opiekuna na wodzie ( nie biorącego udziału w regatach) w trakcie trwania regat lub wskazać w zgłoszeniu do regat, kto jest odpowiedzialny za osobę niepełnoletnią (1 nieletni w załodze - opiekun może być w załodze).

6. Klasyfikacja końcowa obejmuje zespoły regatowe reprezentowane przez sterników. Załogi jachtów oraz same jachty mogą być zmieniane.

7. Protesty zawodników składane w czasie trwania regat w oparciu o przepisy regatowe ISAF 2017- 2020, techniczne oraz komunikaty. /Przed zawodami Komisja Sędziowska w sposób jasny przedstawi sposób przyjmowania protestów./ Protesty są nieodpłatne.

8. Zalecane jest ubezpieczenie OC chroniące ludzi i sprzęt zawierające opcję startu w regatach.

9. Wysokość opłat z tytułu uczestnictwa w regatach ustala indywidualnie organizator regat.

10. Regaty uznane zostaną jako liczone do Rankingu Podlaskiej Ligi Żeglarskiej po rozegraniu co najmniej jednego wyścigu.

11. Zawiadomienie o Regatach Organizator jest zobowiązany przesłać nie później niż 20 dni przed terminem zawodów. Wyniki i sprawozdanie po regatach w terminie 7 dni. Adres do kontaktu : ukz@op.pl

12. Podlaska Ligę Żeglarską / ranking i prowadzenie strony / powierza się kolegom: Adamowi Dziurdź i Mirkowi Keller. Reprezentację Podlaskiej Ligi Żeglarskiej przed władzami samorządowymi powierza się władzom Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego Michałowo.

13. Każdy z organizatorów regat w ramach Podlaskiej Ligi Żeglarskiej jest odpowiedzialny za uzyskanie od startujących zawodników zgody wymaganej przez przepisy RODO.

14. Puchar klasyfikacji drużynowej będzie w tym roku nagrodą za największą ilość i frekwencję załóg wystawianych w imprezach PLŻ

15. Ustalenia dodatkowe dla organizatorów regat zawiera załącznik nr 1.

 
           
           
             
    Copyright©  LigiSportowe.pl  

stat4u