Pomoc
 
         
1. Jak założyć własną ligę ?
 
     
2. Założyłem ligę i co dalej ?      
  a) Logowanie        
  b) Kategorie rywalizacji        
  c) Systemy punktacji        
  d) Baza zawodów        
  e) Edycja regulaminu
 
   
3. Pozostałe funkcje systemu    
  a) Baza zawodników    
  b) Wprowadzanie wyników    
  c) Wiadomości na stronie    
  d) Rejestracja, info, relacje, zdjęcia, filmy    
  e) Wysyłanie e-maili    
  f) Edycja sponsorów    
  g) Ustawienia    
         
         

 
  1. Jak założyć własną ligę ?  
   
 

Strona LigiSportowe.pl umożliwia założenie w internecie własnej ligi (rankingu) dla dowolnej INDYWIDUALNEJ dyscypliny sportowej. Jest to oferta skierowana do organizatorów imprez, związków sportowych, firm, szkół, klubów sportowych lub osób fizycznych uprawiających sport w formie amatorskiej. Organizując nową ligę nie musimy inwestować dodatkowych środków finansowych, możemy wykorzystać do tego celu istniejące już zawody sportowe przypisując je do ligi. Korzystanie z platformy LigiSportowe.pl jest BEZPŁATNE.

Serwis umożliwia samodzielne wprowadzanie i publikowanie informacji takich jak: kalendarz imprez, zawiadomienia o zawodach, wyniki, relacje, zdjęcia, komunikaty, mailing. System automatycznie przeliczy i podsumuje wyniki wybranych zawodów uwzględniając dowolnie zdefiniowany wcześniej system punktacji charakterystyczny dla danej dyscypliny sportowej. Istnieje możliwość konfiguracji systemu w zależności od potrzeb użytkownika. Ponadto każda nowa liga otrzyma łatwy do zapamiętania adres internetowy, który umożliwi bezpośrednie wejście na stronę ligi np. www.LigiSportowe.pl/NazwaLigi

Aby założyć własną ligę wystarczy wejść na stronę www.LigiSportowe.pl i wybrać zakładkę  „Zakładam własną ligę”. System poprosi o podanie niezbędnych informacji do założenia nowej ligi.

 
       

 
 

2.

Założyłem ligę i co dalej ?  
 
 

a)

 

Logowanie - System logowania przeznaczony jest wyłącznie dla administratora danej ligi. Po zalogowaniu, w menu głównym pojawi się zakładka PANEL ADMINISTRATORA, w której możemy konfigurować system oraz wprowadzać, edytować lub kasować dane.

 
 

b)

Panel administratora   Kategorie rywalizacji - Konfigurację ligi powinniśmy rozpocząć od zdefiniowania kategorii pamiętając o zasadzie: "Im mniej kategorii tym łatwiej będzie Ci zarządzać ligą i jeśli nie musisz to nie wprowadzaj dodatkowych kategorii". Oczywiście nie zawsze jest to możliwe.  Maksymalnie możemy zdefiniować 5 kategorii, a każda kategoria może jeszcze mieć  po 10 podkategorii.

Przykład definiowania kategorii: załóżmy, że prowadzimy ligę narciarską. Zawodnicy startują w kategorii slalom gigant oraz slalom specjalny. Dodatkowo w klasyfikacji końcowej będzie podział na kategorię dziewcząt i chłopców oraz na poszczególne grupy wiekowe np. do 9 lat, 10-12lat, 13-16lat. Zatem należy wprowadzić: KATEGORIA I: "Slalom gigant", "Slalom specjalny"; KATEGORIA II: "Dziewczęta", "Chłopcy"; KATEGORIA III: "do 9lat",  "10-12 lat", "13-16 lat". Kategorie te będą wyświetlane podczas wprowadzania wyników poszczególnych zawodów oraz w RANKINGU ligi. Inną formę zdefiniowania kategorii można zobaczyć w przykładowej lidze żeglarskiej zamieszczonej na stronie www.ligisportowe.pl/duzaliga w zakładce RANKING.

 
 

c)

Panel administratora / Systemy punktacji - Przy wprowadzaniu nowych zawodów do bazy system umożliwia nam grupowanie poszczególnych zawodów np grupa(1)-zawody ogólnopolskie, grupa(2)-zawody regionalne, grupa(3)-zawody klubowe itd. Dodatkowo dla każdej z tych grup zawodów możemy określić ile najlepszych zawodów dla danego zawodnika ma być brane pod uwagę do wyliczenia rankingu ligi. Ponadto do każdych zawodów możemy zdefiniować dowolny system punktacji.

Pierwszy parametr, który możemy zdefiniować to ilość "najlepszych" zawodów każdego zawodnika zaliczanych do rankingu ligi w poszczególnych grupach zawodów. Jeśli nie chcemy tworzyć grup zawodów to możemy przypisać wszystkie zawody do grupy 1

Standardowo mamy do wyboru dwa systemy punktacji: 1.- brak systemu punktacji - punkty za każde zawody będą wprowadzane ręcznie, 2. - system punktów malejących - (komputer automatycznie przeliczy ilość punktów) najbardziej popularny system punktacji polegający na tym, że pierwszy zawodnik otrzymuje tyle punktów ile startowało zawodników, drugi - o jeden punkt mniej itd.

Program umożliwia również definiowanie własnych systemów punktacji i przypisywanie ich do dowolnie wybranych zawodów. W klasyfikacji końcowej ligi wygrywa zawodnik, który otrzyma największą ilość punktów.

Przy wprowadzaniu zawodów do bazy "Baza zawodów" możemy jeszcze dodatkowo przypisać do nich jeden z trzech zaawansowanych systemów punktacji wykorzystywanych aktualnie w darcie oraz żeglarstwie:

- Punkty = (współczynnik * ilość zawodników * pkt za miejsce) + ....... pkt.  - system darta

- Punkty = współczynnik x (ilość zawodników + 1 - zajęte miejsce)    - system żeglarski PSKO gr A

- Punkty = [(......) - (zajęte miejsce - 1)] ;  jeśli ilość punktów <=0 to zawodnik otrzyma:... pkt - PSKO gr B

W klasyfikacji końcowej ligi wygrywa zawodnik, który otrzyma największą ilość punktów.

Jeśli system LigiSportowe.pl nie posiada systemu punktacji którego potrzebujesz to napisz, postaram się pomóc info@ligisportowe.pl

 
 

d)

Panel administratora / Baza zawodów - Gdy już zdefiniowaliśmy kategorie i wiemy jaki będziemy wykorzystywali system punktacji możemy wprowadzić zawody zaliczane do ligi. Sugeruję, aby przy wprowadzaniu nazwy zawodów dopisywać również w nazwie termin ich rozgrywania. Do ligi możemy wprowadzić maksymalnie 70 zawodów.

Poszczególne zawody możemy łączyć w grupy (maksymalnie w systemie możemy przypisać 5 grup zawodów - najczęściej są to zawody o różnych współczynnikach np ogólnopolskie, wojewódzkie, wewnętrzne itd.). Uwaga ! - jeśli prowadzisz prosty system punktacji i nie potrzebujesz definiować grup zawodów, to w polu grupa zawodów zawsze wpisuj cyfrę 1

Przy wprowadzaniu zawodów do bazy "Baza zawodów" oprócz podstawowego sytemu punktacji możemy jeszcze  dodatkowo wybrać dla danych zawodów zaawansowanych system punktacji :

- Punkty = (współczynnik * ilość zawodników * pkt za miejsce) + ....... pkt.  - system darta

- Punkty = współczynnik x (ilość zawodników + 1 - zajęte miejsce)    - system żeglarski PSKO gr A

- Punkty = [(......) - (zajęte miejsce - 1)] ;  jeśli ilość punktów <=0 to zawodnik otrzyma:1 pkt - PSKO gr B

Każde zawody mogą mieć zdefiniowany inny system punktacji.

 
 

e)

Panel administratora / Edycja regulaminu - każda liga powinna mieć swój regulamin. Przykładowy regulamin można znaleźć na stronie www.ligisportowe.pl/duzaliga w zakładce "Regulamin".

 
         

 
 

3.

Pozostałe funkcje systemu  
         
 

a)

Panel administratora / Baza zawodników - umożliwia, wprowadzanie, edycję lub kasowanie zawodników lub drużyn. Aby ułatwić wpisywanie wyników przy wprowadzaniu nowego zawodnika zaleca się podanie w pierwszej kolejności nazwiska, a później imienia. W przypadku małych lig można wprowadzać jedynie imię lub nick. Jeśli zamierzamy prowadzić ligę w grach zespołowych to zamiast imienia i nazwiska zawodnika wprowadzamy nazwę drużyny.

Uwaga - jeśli zawodnik startuje jednocześnie w dwóch różnych kategoriach to powinniśmy go wprowadzić do bazy dwukrotnie, ale z przyporządkowaniem do różnych kategorii.

 
 

b)

Panel administratora / Wprowadzanie wyników - Przy wprowadzaniu wyników domyślnie wyświetla się baza wszystkich zawodników ligi. W przypadku podziału na kategorie należy zastosować filtry. Jeśli podczas trwania ligi w bazie zawodów zmienimy system punktacji to powinniśmy ponownie wejść w zakładkę "Wprowadzanie wyników" i sprawdzić lub ewentualnie ponownie przeliczyć punkty wg nowego systemu punktacji.

 
 

c)

Panel administratora / Wiadomości na stronie - Edytor umożliwia publikowania oraz usuwanie wiadomości, które mogą być widoczne w menu głównym w zakładce "Wiadomości" pod warunkiem, że w PANELU ADMINISTRATORA/USTAWIENIA będzie zaznaczona opcja wyświetlania wiadomości na stronie ligi. Istniej możliwość dołączenia do wiadomości zdjęcia z rozszerzeniem "jpg". Zalecana roździelczość 800px x 600px. oraz maksymalny rozmiar pliku 500 kB.

 
 

d)

Panel administratora / Rejestracja, info, relacje, zdjęcia, filmy

Rejestracja - Formularz rejestracji zawodników online jest rozbudowanym narzędziem, ale dzięki temu możemy go w dowolny sposób dostosować do naszych potrzeb. Umożliwia nam m.in. definiowanie danych, o które zamierzamy pytać rejestrujących się zawodników np. nazwisko, nazwa klubu, nr jachtu, rozmiar koszulki, kategoria rywalizacji itp., system automatycznie uruchomi i zakończy rejestrację. Istnieje możliwość automatycznego wysyłania zgłoszonych zawodników mailem na adres organizatora. Definiujemy czy lista zgłoszonych zawodników może być publicznie dostępna na stronie zawodów i ewentualnie  określamy które informacje będą wyświetlane na tej liście. Mamy możliwość dołączenia do formularza dokumentów, które mogą być pobierane przez rejestrujących się zawodników np. zgłoszenie do zawodów, zgoda rodziców na udział dziecka w zawodach itp. Na życzenie "łuczników" została dopisana opcja "potwierdzenia zawodnika przez administratora".  W niektórych przypadkach funkcja ta może być bardzo przydatna.  Jeśli administrator potwierdzi zawodnika będzie on wyświetlany w kolorze niebieskim. Opcję tą możemy wykorzystać w celu wyróżnieniu zawodników, którzy np. wpłacili już wpisowe do zawodów.

Info, relacje, zdjęcia, filmy - System umożliwia wprowadzanie informacji o zawodach (np. zawiadomień, relacji oraz galerii zdjęć). Do każdych zawodów możemy dołączyć maksymalnie po 28 zdjęć. Wszystkie zamieszczone zdjęcia muszą być w formacie "jpg" o dowolnej rozdzielczości i rozmiarze pliku nie większym niż 1 MB. Przy wprowadzaniu, wyświetlane zdjęcia mogą być nieco zniekształcone, ale przy przeglądaniu w zakładce ZAWODY/FOTO otworzy się przeglądarka i wyświetli je w oryginalnej rozdzielczości. Oprócz wprowadzania zdjęć możemy również podać link do galerii zewnętrznej np Picasa, gdzie możemy umieścić większą ilość zdjęć z naszych zawodów. Oprócz zdjęć istnieje możliwość "wklejenia" maksymalnie 3 filmów z serwisu Youtube. Przykładowe wykorzystanie "Rejestracja, info, relacje, zdjęcia, filmy" można zobaczyć na stronie: www.ligisportowe.pl/PLO w zakładce "Zawody".

 
 

e)

Panel administratora / Wysyłanie e-maili - Administrator ligi ma możliwość wykorzystania funkcji mailingu. Można wpisać dowolną wiadomość tekstową i wysłać ją "jednym kliknięciem" do wszystkich zawodników lub osób z listy mailingowej (zdefiniowanej w: "PaneluAdministratora/Ustawienia"). Opcję tą można wykorzystać do szybkiej komunikacji pomiedzy organizatorem, a uczestnikami ligi.

 
 

f)

Panel administratora / Edycja sponsorów - Aby umieścić informacje o sponsorze na stronie ligi należy wypełnić formularz wpisując krótkie info o sponsorze, oraz adres strony internetowej. Dodatkowo dołączamy plik graficzny o rozszerzeniu "jpg" lub "png" o rozdzielczości nie większej niż 260px x 120 px. Plik nie może być większy niż 400 kB. Wprowadzone dane będą wyświetlane w zakładce "Sponsorzy" pod warunkiem, że w "PaneluAdministratora/Ustawienia" będzie zaznaczona opcja wyświetlania informacji o sponsorach ligi.

 
 

g)

Panel administratora / Ustawienia  
   

-

Konfiguracja menu – administrator ma możliwość ustawienia, które zakładki mają być wyświetlane na stronie ligi zarówno w menu głównym jak i w panelu administratora . Dodatkowo możemy zdefiniować nową zakładkę menu głównym o dowolnej nazwie i przypisać do niej np. stronę internetową organizatora ligi.

 
   

-

Dane organizatora ligi – system umożliwia edycję danych organizatora wraz z możliwością wyboru wyświetlanych pozycji w menu głównym w zakładce „Kontakt”.

 
   

-

Edycja listy mailingowej -   program posiada opcję wysyłania wiadomości e-mail do zawodników oraz osób zdefiniowanych w „liście mailingowej”. Jeśli będziemy chcieli skorzystać z tej funkcji to należy wprowadzić adresy e-mail do tabeli oddzielając je znakiem średnika ";"

 
   

-

Zmiana standardowego zdjęcia ligi na własne  - na nowo założonej stronie ligi pojawi się standardowe zdjęcie.  Aby wymienić zdjęcie standardowe na własne należy: 1-odznaczyć pole "zdjęcie standardowe ligi", 2-kliknąć "Przeglądaj" i wskazać swój plik, który zamierzasz wstawić na stronę (musi to być plik o rozszerzeniu .jpg i rozdzielczości 1024px x 190px), 3-należy zaznaczyć pole "wybierz własne zdjęcie", 4-wciśnij klawisz "Zapisz" na końcu strony. Po zapisaniu ustawień wciśnij klawisz F5 - odświeżanie strony, ponieważ nie wszystkie wyszukiwarki na bieżąco odświeżają swoje strony. Pamiętaj aby w pliku graficznym umieścić nazwę swojej ligi.

 
   

-

Zmiana nazwy ligi - opcja ta umożliwia zmianę dotychczasowej nazwy ligi, natomiast nie ma możliwości zmiany nazwy skróconej ligi, która jest jednocześnie pod nazwą strony internetowej ligi.

 
   

-

Kasowanie danych - opcja ta nie jest zalecana, ponieważ bezpowrotnie kasuje dane zapisane w bazach danych ligi.

 
   

-

Kasowanie ligi z serwera - jest to proces nieodwracalny. Z serwera zostaną skasowane wszystkie dane oraz zdjęcia dotyczące danej ligi. Po skasowaniu liga nie będzie już widoczna w internecie.

 
         
         
         
             
    Copyright©  LigiSportowe.pl  

stat4u